פרוייקטים

אתרי אינטרנט, עמודי פייסבוק ודפוס

חזרה  

Digital Dietr

השתתפות במכרז לעיצוב אתר וUI לחברת תזונה בארצות הברית.

 המכרז התקיים באתר 99designs.com.